Cijene
seo_start_hrvatska.jpg

PAKET SEO USLUGA - START

Pozicioniranje za google local do 5 riječi ili po dogovoru, ovisno o traženosti termina, kampanja za  google organic SERP i google local SERP.

Cijena uključuje:

 • kontinuiranu on site optimizaciju sadržaja, meta tagova, desc tagova, title tagova, tagova itd. (specifično za google local SERP, NAP)
 • link building, local citation building, industry-related directories,  press relasess sitovi itd.
 • periodična analiza Google pozicije i slanje izvještaja mjesečno, kvartalno ili prema dogovoru
 • planiranje novih SEO aktivnosti
 • vođenje kampanja vezanih za geo lokaciju, google local SERP
 • analiza citacija i postojećih linkova i odstranjivanje nekorektnih citacija (neispravan NAP)
 • Link building google local SERP

Opcija ne podrazumijeva marketinški budžet - 2.000kn (brutto) 
(ugovor min. jedna godina) Za više informacija i besplatne konsultacije kliknite ovdje!

PAKET SEO USLUGA - OPTI

Podrazumijeva do 10 ključnih riječi  ili po dogovoru ovisno o traženosti  termina, kampanje za  google organic SERP i google local SERP.
Cijena uključuje:

 • marketinški budget potreban za dogovorene SEO aktivnosti
 • Izrada i design social profila/stranica na društvenim mrežama
 • aktivno građenje mreže kijenata na društvenim mrežama
 • kontinuiranu on site optimizaciju sadržaja, meta tagova, desc tagova, title tagova, tagova itd.
 • link building, article submission, industry-related directories,  sindikacija sadržaja, traffic batte sitovi, infographic sitovi, press relasess sitovi itd.
 • periodična analiza Google pozicije i slanje izvještaja mjesečno, kvartalno ili prema dogovoru
 • planiranje novih SEO aktivnosti
 • vođenje kampanja vezanih za geo lokaciju, google local SERP
 • analiza citacija i postojećih linkova
 • link risk management, monitoring, odstranjivanje loših linkova (not niche links, manje od DA10 itd.)
 • Link/citation building google local SERP
 • LInk building google organic SERP

Opcija podrazumijeva marketinški budget koji je uračunat u cijenu - od 3.000kn (brutto)
(ugovor min. jedna godina) Za više informacija i besplatne konsultacije kliknite ovdje!
seo_opti.jpg
seo_pro_croatia.jpg

PAKET SEO USLUGA - PRO

Podrazumijeva do 20 ključnih riječi ili po dogovoru ovisno o traženosti  termina, kampanje za  google organic SERP i google local SERP.

Cijena uključuje:

 • marketinški budget potreban za dogovorene SEO aktivnosti
 • Izrada i design social profila/stranica na društvenim mrežama
 • aktivno građenje mreže kijenata na društvenim mrežama
 • kontinuiranu on site optimizaciju sadržaja, meta tagova, desc tagova, title tagova, tagova itd.
 • link building, article submission, industry-related directories,  sindikacija sadržaja, traffic batte sitovi, infographic sitovi, press relasess sitovi itd.
 • periodična analiza Google pozicije i slanje izvještaja mjesečno, kvartalno ili prema dogovoru
 • planiranje novih SEO aktivnosti
 • vođenje kampanja vezanih za geo lokaciju, google local SERP
 • analiza citacija i postojećih linkova
 • link risk management, monitoring, odstranjivanje loših linkova (not niche links, manje od DA10 itd.)
 • Link/citation building google local SERP
 • Link building google organic SERP

Opcija podrazumijeva marketinški budget koji je uračunat u cijenu - od 4.000,00kn (brutto)
(ugovor min. jedna godina) Za više informacija i besplatne konsultacije kliknite ovdje!

PAKET SEO USLUGA - PREMIUM

Podrazumijeva do 40 ključnih riječi ili po dogovoru ovisno o traženosti  termina, kampanje za  google organic SERP i google local SERP, ostale potrebne marketinške aktivnosti
Cijena uključuje:

 • facebook, google+, instagram, pinterest (aktivno građenje mreže kijenata)
 • aktivacija tematskih grupa na društvenim mrežama ovisno o predmetu marketinške kampanje
 • pozicioniranje youtube videa (youtube i google SERP)
 • optimizacija i pozicioniranje članaka na enginima društvenih mreža
 • redovno objavljivanje članaka na industry related stranicama, forumima, blogovima (min. DA 20)
 • analiza citacija i postojećih linkova
 • marketinški budget potreban za sve SEO aktivnosti
 • link risk management, monitoring, odstranjivanje loših linkova (not niche links, manje od DA10 itd.)
 • promidžba specijalnih ponuda grupe, društvene mreže, comunity forumi
 • kompletnu analizu trenutne situacije i usporedbu s konkurencijom
 • kontinuiranu on site optimizaciju sadržaja, meta tagova, desc tagova, title tagova, tagova itd.
 • link building, article submission, industry-related directories,  sindikacija sadržaja, traffic batte sitovi, infographic sitovi, press relasess sitovi itd.
 • planiranje novih SEO aktivnosti
 • vođenje kampanja vezanih za geo lokaciju, google local SERP
 • Link building google local SERP
 • Citation building google organic SERP
 • analiza posjećenosti stranica i periodični reporting mjesečno, kvartalno ili prema dogovoru
 • konzultacije oko marketinških aktivnosti i strateško savjetovanje

Opcija podrazumijeva marketinški budget koji je uračunat u cijenu - od 5.000,00 kn (brutto)
(ugovor min. jedna godina) Za više informacija i besplatne konsultacije kliknite ovdje!
seo_premium.jpg

SEO usluge (po realizaciji)

Dogovoreni % od prodaje
 
Cijena uključuje:

 • kompletnu analizu trenutne situacije i usporedbu s konkurencijom
 • marketinški budget potreban za sve SEO aktivnosti
 • kontinuiranu on site optimizaciju sadržaja, meta tagova, desc tagova, title tagova, tagova itd.
 • link building, article submission, industry-related directories, sindikacija sadržaja, traffic batte sitovi, infographic sitovi, press relasess sitovi itd.
 • planiranje novih SEO aktivnosti
 • vođenje kampanja vezanih za geo lokaciju, google local SERP
 • Link building google local SERP
 • Citation building google organic SERP
 • analiza posjećenosti stranica i periodični reporting mjesečno, kvartalno ili prema dogovoru
 • konzultacije oko marketinških aktivnosti i strateško savjetovanje


Opcija podrazumijeva minimalni marketinški budžet od 1000kn (brutto)
(ugovor min. 3 godine) Za više informacija i besplatne konsultacije kliknite ovdje!

Nije nužno da su web stranice kod nas ili na našem CMS-u, mi ih možemo održavati unutar bilo kojeg CMS-a, potrebno je samo da nam klijent dostavi pristupne kodove za održavanje web stranica.

Vođenje PPC kampanja

Google ads, Facebook ads, Youtube ads

 • analiza ključnih riječi ovisno o ciljevima marketinške kampanje
 • kreiranje i optimizacija kampanje
 • permanentno praćenje i optimizacija za vrijeme trajanja kampanje
 • praćenje ROI, prema rezultatima eliminacija riječi koje ne donose konverzije


 
10% do 15% od planiranog budžeta
Min: 1000kn (brutto) Za više informacija i besplatne konsultacije kliknite ovdje!

Vođenje društvenih stranica - group marketing

Facebook, Google+, Pinterest, Instagram

 • aktivno traženje klijenata kroz facebook, google+, instagram, pinterest, youtube
 • aktivno građenje mreže kijenata
 • aktivacija tematskih grupa na društvenim mrežama ovisno o predmetu marketinške kampanje i ili generalno adventure tourism, best family vacation abroad, best hotels in dalmatia (croatia) i sl.
 • promidžba specijalnih ponuda, tematske grupe na društvenim mrežama, comunity forumi
 • odgovori na upite, komentare, brand monitoring
 • brand monitoring (praćenje reviewa na društvenim mrežama, review portalima, itd.)


Osnovni paket za vođenje stracnica: 1000kn (brutto)

Group marketing: 1500kn (brutto)
Za više informacija i besplatne konsultacije kliknite ovdje!

Cijene su mjesečni paušali, ovisno o potrebama klijenta, opsegu dogovorenih usluga, potrebnom angažmanu itd., cijena može varirati. Nakon snimke stanja, dostavljamo individualizirani prijedlog marketinške strategije (ovisno ciljnom tržištu, broju / konkurentnosti ključnih riječi, broju angažiranih ljudi itd., o čemu će ovisiti konačna cijena).


Besplatna analiza!

Za besplatnu analizu Vašeg internetskog profila, kliknite ovdje!
Besplatna analiza!